Skupina vozidielSadzby hraničného poistného v EUR Doba platnosti poistenia
Minimálne poistné (30dní)*Sadzba za nasledujúcich 30 dní
Motocykel a motorová trojkolka299 €150 €
Osobné motorové vozidlo do celkovej hmotnosti
3 500 kg vrátane
499 €250 €
Ostatné motorové vozidlá (nákladné vozidlá , ťahače , autobusy1 199 €600,00 €
Prívesy nad 750 kg a návesy259 €130,00 €
SLOVENSKÁ
KANCELÁRIA
POISŤOVATEĽOV
Slovenská kancelária poisťovateľov je právnický subjekt zriadený zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 381/2001 Z.z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
© Slovenská kancelária poisťovateľov 2023
Web by Kolovratok.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram