POZOR: V termíne 19.7. od 12.00h, do 22.7.2024 05.00h prebehne plánovaná odstávka systémov SKP z dôvodu technickej údržby. Služba vyhľadávania bude v tomto čase nedostupná.

Členské poisťovne

Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s.
SK-009
IČO: 00151700
www.allianz.sk

Kooperativa poisťovňa, a.s.
Vienna Insurance Group
SK-007
IČO: 00585441
www.koop.sk

Generali poisťovňa, a.s., odštepný závod Genertel
IČO: 35709332
www.genertel.sk

ČSOB poisťovňa, a.s.
SK-004
IČO: 31325416
www.csob.sk

Generali poisťovňa,
pobočka poisťovne z iného členského štátu
SK-002
IČO:54228573
www.generali.sk

Union poisťovňa, a.s
SK-012
IČO: 31322051
www.union.sk

UNIQA pojišťovna, a.s.
pobočka poisťovne z iného členského štátu
SK-010
IČO: 53812948
www.uniqa.sk

Wüstenrot poisťovňa, a.s.
SK-003
IČO: 31383408
www.wustenrot.sk

Komunálna poisťovňa, a.s.
Vienna Insurance Group
SK-006
IČP:31595545
www.kpas.sk

Premium Insurance Company Limited
pobočka poisťovne iného členskéo štátu
IČO: 50659669
www.premium-ic.sk

Pillow pojišťovna, a. s.
SK-0016
IČO 042 57 111
www.mypillow.sk

SLOVENSKÁ
KANCELÁRIA
POISŤOVATEĽOV
Slovenská kancelária poisťovateľov je právnický subjekt zriadený zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 381/2001 Z.z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
© Slovenská kancelária poisťovateľov 2023
Web by Kolovratok.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram