POZOR: V termíne 19.7. od 12.00h, do 22.7.2024 05.00h prebehne plánovaná odstávka systémov SKP z dôvodu technickej údržby. Služba vyhľadávania bude v tomto čase nedostupná.

NAJČASTEJŠIE OTÁZKY

Čo potrebujem k uzavretiu PZP?

K uzavretiu PZP potrebujete technický preukaz od vozidla a osobné údaje o vás ako o držiteľovi vozidla (údaje z občianskeho preukazu).

Kde všade mi platí PZP?

PZP má územnú platnosť na Slovensku a automaticky vám plati aj vo všetkých členských krajinách Systému zelenej karty, ktoré sú vyznačené na prednej strane Zelenej karty.

Ako dlho je platné PZP?

Platnosť PZP je väčšinou jeden rok. Ak by ste nemali uzavreté PZP alebo by ste ho zabudli zaplatiť, riskujete pokutu do výšky 3 320 eur. Okrem toho, ak s neplatným poistením poškodíte vozidlo inej osobe, budete musieť uhradiť vzniknutú škody z vlastných prostriedkov.

V akom formáte je potrebné zadať do vyhľadávača evidenčné číslo vozidla?

EČV zadáte vo formáte bez medzier a pomlčiek.

Je možné, že vozidlo je poistené, ale vyhľadávač ho nenašiel?

Áno, v prípade, ak je poistenie dojednané na VIN kód a nie je doplnené ešte evidenčné číslo motorového vozidla.

Čo ak je škoda spôsobená nepoisteným vozidlom?

V takom prípade má poškodený nárok na odškodnenie z poistného garančného fondu SKP. Po vysporiadaní nároku poškodeného bude držiteľ nepoisteného vozidla vyzvaný na vrátenie všetkých vyplatených súm.

Aké sú lehoty oznámenia o vzniku škody?

Poistený je povinný písomne oznámiť poisťovateľovi vznik škodovej udalosti, a to do 15 dní po jej vzniku, ak vznikla na území Slovenskej republiky, alebo do 30 dní po jej vzniku, ak vznikla mimo územia Slovenskej republiky svojej poisťovne, v ktorej má uzatvorené platné PZP.

Ako dlho trvá odškodnenie od SKP?

Riešenie nárokov poškodených sa vybavujú bezodkladne po doložení potrebnej dokumentácie k výške škody (obhliadka, fotodokumentácia, faktúry za opravu a pod.) a zodpovednosti (vypísaná a podpísaná „Správa o nehode, prípadne policajný protokol).

Na koho sa vzťahuje hraničné poistenie?

Hraničné poistenie sa vzťahuje na motorové vozidlá, ktoré nie sú registrované v krajinách EEA a ktoré vstupujú na územie Slovenska bez povinného zmluvného poistenia.

Kde všade môžem zakúpiť hraničné poistenie?

Hraničné poistenie poskytuje výlučne Slovenská kancelária poisťovateľov a môžete ho uzatvoriť osobne, v sídle Slovenskej kancelárie poisťovateľov - v budove ROSUM, 4. poschodie
Bajkalská 19B v Bratislave, v pracovné dni od 8:00 hod. do 13:00 hod., alebo emailom:

Aké doklady potrebujem k uzavretiu hraničného poistenia?

K uzatvoreniu hraničného poistenia budete potrebovať: kópiu preukazu totožnosti dojednávateľa poistenia a kópiu technického preukazu motorového vozidla

Kedy je platné hraničné positenie?

Poistná zmluva vchádza do platnosti dátumom vyhotovenia hraničného poistenia. Pričom začiatok poistenia musí byť v zmluve uvedený: dňom, mesiacom, rokom a presným časom uzatvorenia – inak je zmluva neplatná.

Ako má postupovať držiteľ hraničného positenia v prípade nehody?

Držiteľ hraničného poistenia v prípade dopravnej nehody musí kontaktovať Slovenskú kanceláriu poisťovateľov za účelom nahlásenia poistnej udalosti.

Ako získam zelenú kartu?

Povinnosťou každého majiteľa motorového vozidla je uzatvoriť povinné zmluvné poistenie, čiže poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou daného vozidla. Auto musí byť poistené už keď vyjdete od predajcu či autobazára, kde ste auto kúpili. Mala by to teda byť prvá vec, ktorú budete vybavovať ešte pred kúpou vozidla. Na základe uzatvoreného poistenia vám bude poisťovateľom vystavená Medzinárodná automobilová poisťovacia karta, tzv. zelená karta, ktorá je jediným platným a medzinárodne uznávaným dokladom o tom, že máte uzatvorené povinné zmluvné poistenie konkrétneho vozidla.

Musím nosiť zelenú kartu pri sebe?

Zelená karta spolu s vodičským a technickým preukazom sú základné doklady, ktoré pokiaľ ste vodič musíte nosiť v čase vedenia motorového vozidla, mať stále pri sebe.

Mám pri sebe nosiť originál alebo duplikát zelenej karty?

Zákon toto priamo neuvádza, čiže môžete nosiť duplikát alebo originál. Avšak pri ceste do zahraničia odporúčame si vziať obe verzie, nakoľko v prípade nehody môžu policajti vyžadovať odovzdanie duplikátu zelenej karty.

Nedostal som zelenu kartu, ale čiernobielu, je to v poriadku?

Áno, od 1.7.2020 zmenila zelená karta svoju podobu, t. j. je v bielo-čiernom vyhotovení. Výhodou je, že si ju môže vodič vytlačiť aj sám.

Kde všade platí zelená karta?

So zelenou kartou môžete pokojne cestovať do všetkých členských krajinách Systému zelenej karty, ktoré sú vyznačené na prednej strane Zelenej karty. Odporúčame si pred cestou skontrolovať aktuálny zoznam krajín zelenej karty TU >

SLOVENSKÁ
KANCELÁRIA
POISŤOVATEĽOV
Slovenská kancelária poisťovateľov je právnický subjekt zriadený zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 381/2001 Z.z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
© Slovenská kancelária poisťovateľov 2023
Web by Kolovratok.
chevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram