Ako nahlásiť škodovú udalosť

Informácie pre poškodeného

Ak ste boli poškodený na území Slovenska nepoisteným alebo cudzozemským motorovým vozidlom:

 • Vyplňte tlačivo „Oznámenie škodovej udalosti k PZP“, ktoré nájdete TU.
 • Vypísané a podpísané tlačivo, Správu o nehode, iné dokumenty, prípadne fotografie, ak ich máte k dispozícii zašlite e-mailom: , prípadne poštou na našu adresu, ktorú nájdete: TU.
 • Obhliadku poškodeného vozidla, prípadne poškodených vecí vám môže vykonať ktorákoľvek poisťovňa, ktorá poskytuje povinné zmluvné poistenie. Môže to byť aj vaša poisťovňa. Poisťovňa dokumenty o obhliadke pošle priamo k nám.
 • Následne ako vykonáme nevyhnutné šetrenie, budeme vás informovať o ďalšom postupe vysporiadania vašich nárokov.

Ak ste boli poškodený v zahraničí cudzozemským motorovým vozidlom, ktoré je evidované v krajine Európskej únie:

 • Podľa údajov zo Správy o nehode, príp. z iných dokumentov si overte TU, či zahraničná poisťovňa vinníka má na Slovensku likvidačného zástupcu
 • Pokiaľ máte likvidačného zástupcu vyhľadaného, zašlite svoje nároky na náhradu škody priamo likvidačnému zástupcovi.
 • Pokiaľ nenájdete likvidačného zástupcu, postupujte nasledovne:
  • vyplňte tlačivo „Oznámenie škodovej udalosti k PZP“, ktoré nájdete TU.
  • vypísané apodpísané tlačivo, Správu o nehode, iné dokumenty, prípadne fotografie, ak ich máte k dispozícii zašlite e-mailom: , prípadne poštou na našu adresu, ktorú nájdete: TU.
  • obhliadku poškodeného vozidla, prípadne poškodených vecí vám vykoná poisťovňa, ktorá v daný deň vykonáva obhliadky, vyhľadajte: TU.
   Poisťovňa dokumenty o obhliadke pošle priamo k nám.
 • Následne, ako vykonáte nevyhnutné šetrenie budeme vás informovať o ďalšom postupe vysporiadania vašich nárokov.

Informácie pre škodcu

Ak ste spôsobili škodu nepoisteným motorovým vozidlom.

 • Vyplňte tlačivo „Oznámenie škodovej udalosti k PZP“, ktoré nájdete TU.
 • Vypísané a podpísané tlačivo, Správu o nehode, iné dokumenty, prípadne fotografie, ak ich máte k dispozícii zašlite e-mailom: prípadne poštou na našu adresu, ktorú nájdete: TU
 • Uplatnenými nárokmi poškodených sa budeme zaoberať v zmysle zákona č. 381/2001 Z. z. a v prípade, že budú oprávnené, poskytneme poškodenému poistné plnenie.
 • Po tom, ako poskytneme poškodenému plnenie písomne vás vyzveme na vrátenie vyplateného plnenia.
SLOVENSKÁ
KANCELÁRIA
POISŤOVATEĽOV
Slovenská kancelária poisťovateľov je právnický subjekt zriadený zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 381/2001 Z.z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
© Slovenská kancelária poisťovateľov 2023
Web by Kolovratok.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram