POZOR: V termíne 19.7. od 12.00h, do 22.7.2024 05.00h prebehne plánovaná odstávka systémov SKP z dôvodu technickej údržby. Služba vyhľadávania bude v tomto čase nedostupná.

Organizačná štruktúra SKP

titulMenoe-mailoddeleniepozícia
Ing.Kaňa Martinmartin.kana@slaspo.skVRvýkonný riaditeľ
Ing.Blažeková Lýdiablazekova@skp.skVRzástupkyňa výk. riaditeľa
Ing.Daubner Jozefdaubner@skp.skVRpoistný analytik
Ing.Jacková Evaeva.jackova@slaspo.skVRhovorca
Achbergerová Michaelaachbergerova@skp.skVRoffice manager
Ing.Skačányi Ivanskacanyi@skp.skITriaditeľ IT
Ing.Fiala Ivanfiala@skp.skITadministrátor
Ing.Kopšo Romankopso@skp.skITprevádzkár aplikácií - prog.
Tomčík Milantomcik@skp.skITsprávca IS
Kordošová Vierakordosova@skp.skITadministratívný pracovník
Polachová Ingridpolachova@skp.skITadministratívný pracovník
Riglerová Janariglerova@skp.skITadministratívný pracovník
PhDr.Fiam Ľubošfiam@skp.skPUaZKriaditeľ likvidácie
Ing.Müllerová Dagmarmullerova@skp.skPUaZKlikvidátor
Ing.Veisová Annaveisova@skp.skPUaZKlikvidátor
Bc.Ivanič Róbertivanic@skp.skPUaZKlikvidátor
RNDr.Grancová Evagrancova@skp.skPUaZKlikvidátor
Bc.Tekelová Dominikatekelova@skp.skPUaZKlikvidátor
Mgr.Pajbachová Janapajbachova@skp.skPUaZKlikvidátor
Balšan Peterbalsan@skp.skPUaZKlikvidátor
Pešková Gabrielapeskova@skpPUaZKadministratívný pracovník
Ing.Mirtová Evamirtova@skp.skESÚriaditeľ ekonomického úseku
Poláková Ivetapolakova@skp.skESÚhlavný účtovník
Ing.Fialková Teréziafialkova@skp.skESÚúčtovníctvo, mzdy, personal.
Ing.Gramata Marcelgramata@skp.skESÚpoistný matematik
JUDr.Tchírová Soňatchirova@skp.skPSprávnik
Mgr.Jančárová Adriánajancarova@skp.skPSprávnik
Bc.Mikšík Jakubmiksik@skp.skPSadministratívný pracovník
Bc.Halušková Janahaluskova@skp.skPSadministratívný pracovník
titulMenoe-mailoddeleniepozícia
Ing.Kaňa Martinmartin.kana@slaspo.skVRvýkonný riaditeľ
Ing.Blažeková Lýdiablazekova@skp.skVRzástupkyňa výk. riaditeľa
Ing.Daubner Jozefdaubner@skp.skVRpoistný analytik
Ing.Jacková Evaeva.jackova@slaspo.skVRhovorca
Achbergerová Michaelaachbergerova@skp.skVRoffice manager
Ing.Skačányi Ivanskacanyi@skp.skITriaditeľ IT
Ing.Fiala Ivanfiala@skp.skITadministrátor
Ing.Kopšo Romankopso@skp.skITprevádzkár aplikácií - prog.
Tomčík Milantomcik@skp.skITsprávca IS
Kordošová Vierakordosova@skp.skITadministratívný pracovník
Polachová Ingridpolachova@skp.skITadministratívný pracovník
Riglerová Janariglerova@skp.skITadministratívný pracovník
PhDr.Fiam Ľubošfiam@skp.skPUaZKriaditeľ likvidácie
Ing.Müllerová Dagmarmullerova@skp.skPUaZKlikvidátor
Ing.Veisová Annaveisova@skp.skPUaZKlikvidátor
Bc.Ivanič Róbertivanic@skp.skPUaZKlikvidátor
RNDr.Grancová Evagrancova@skp.skPUaZKlikvidátor
Bc.Tekelová Dominikatekelova@skp.skPUaZKlikvidátor
Mgr.Pajbachová Janapajbachova@skp.skPUaZKlikvidátor
Balšan Peterbalsan@skp.skPUaZKlikvidátor
Pešková Gabrielapeskova@skpPUaZKadministratívný pracovník
Ing.Mirtová Evamirtova@skp.skESÚriaditeľ ekonomického úseku
Poláková Ivetapolakova@skp.skESÚhlavný účtovník
Ing.Fialková Teréziafialkova@skp.skESÚúčtovníctvo, mzdy, personal.
Ing.Gramata Marcelgramata@skp.skESÚpoistný matematik
JUDr.Tchírová Soňatchirova@skp.skPSprávnik
Mgr.Jančárová Adriánajancarova@skp.skPSprávnik
Bc.Mikšík Jakubmiksik@skp.skPSadministratívný pracovník
Bc.Halušková Janahaluskova@skp.skPSadministratívný pracovník

Odelenie

Pozícia

Výkonný riaditeľ

Výkonný riaditeľ

Zástupkyňa výkonného riaditeľa

Poistný analytik

Hovorca

Office manager

Informačné technológie

Riaditeľ IT

Administrátor

Prevádzkar aplikácií - programátor

Správca IS

3 Administratívni pracovníci

Poistné udalosti a Zelená karta

Riaditeľ likvidácie

6 Likvidátori

Ekonomicko-správny úsek

Riaditeľ ekonomického úseku

Hlavný účtovník

Účtovníctvo, mzdy, personál

Poistný matematik

Právne služby

2 Právnici

2 Administratívni pracovníci

SLOVENSKÁ
KANCELÁRIA
POISŤOVATEĽOV
Slovenská kancelária poisťovateľov je právnický subjekt zriadený zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 381/2001 Z.z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
© Slovenská kancelária poisťovateľov 2023
Web by Kolovratok.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram