POVINNÉ ZMLUVNÉ POISTENIE
najčastejšie otázky

1. Čo potrebujem k uzavretiu PZP?

K uzavretiu PZP potrebujete technický preukaz od vozidla a osobné údaje o vás ako o držiteľovi vozidla (údaje z občianskeho preukazu).

2. Kde všade mi platí PZP?

PZP má územnú platnosť na Slovensku a automaticky vám platí aj vo všetkých členských krajinách Systému Zelenej karty.

3. Ako dlho je platné PZP?

Platnosť PZP je väčšinou jeden rok. Ak by ste nemali uzavreté PZP alebo by ste ho zabudli zaplatiť, riskujete pokutu do výšky 3 320 eur. Okrem toho, ak s neplatným poistením poškodíte vozidlo inej osobe, musíte vzniknutú škodu nahradiť z vlastných prostiedkov.

4. V akom formáte je potrebné zadať do vyhľadávača evidenčné číslo vozidla?

EČV zadáte vo formáte bez medzier a pomlčiek.

5. Je možné, že vozidlo je poistené, ale vyhľadávač ho nenašiel?

Áno, v prípade, ak je poistenie dojednané na VIN kód a nie je doplnené ešte evidenčné číslo motorového vozidla.

6. Čo ak je škoda spôsobená nepoisteným vozidlom?

V takom prípade má poškodený nárok na odškodnenie z poistného garančného fondu SKP. Po vysporiadaní nároku poškodeného bude držiteľ nepoisteného vozidla vyzvaný na vrátenie všetkých vyplatených súm.

7. Aké sú lehoty oznámenia o vzniku škody?

Poistený je povinný písomne oznámiť poisťovateľovi vznik škodovej udalosti, a to do 15 dní po jej vzniku, ak vznikla na území Slovenskej republiky alebo do 30 dní po jej vzniku, ak vznikla mimo územia Slovenskej republiky svojej poisťovne, v ktorej má uzatvorené platné PZP.

8. Ako dlho trvá odškodnenie od SKP?

Riešenie nárokov poškodených sa vybavujú bezodkladne po doložení potrebnej dokumentácie k výške škody (obhliadka, fotodokumentácia, faktúry za opravu a pod.) a zodpovednosti (vypísaná a podpísaná „Správa o nehode, prípadne policajný protokol).

SLOVENSKÁ
KANCELÁRIA
POISŤOVATEĽOV
Slovenská kancelária poisťovateľov je právnický subjekt zriadený zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 381/2001 Z.z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
© Slovenská kancelária poisťovateľov 2023
Web by Kolovratok.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram