KONTAKTY

Adresa sídla

Slovenská kancelária poisťovateľov
Budova ROSUM, 4. poschodie

Bajkalská 19B
826 58  Bratislava 29

Fakturačné údaje

IČO: 36062235
DIČ: 2021634087

Účet: SK9102000000001573246256
BIC kód: SUBASKBX

 

SLOVENSKÁ
KANCELÁRIA
POISŤOVATEĽOV
Slovenská kancelária poisťovateľov je právnický subjekt zriadený zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 381/2001 Z.z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
© Slovenská kancelária poisťovateľov 2023
Web by Kolovratok.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram