KONTAKTY

Adresa sídla

Slovenská kancelária poisťovateľov
Budova ROSUM, 4. poschodie

Bajkalská 19B
826 58  Bratislava 29

e-mail : skp@skp.sk

Telefonický kontakt:
02 4911 3497

Fakturačné údaje

IČO: 36062235
DIČ: 2021634087

Účet: SK9102000000001573246256
BIC kód: SUBASKBX

 

Kontakt pre poškodených

Kontakt pre osoby zodpovedné 
za vzniknutú škodu

Kontakt pre médiá

SLOVENSKÁ
KANCELÁRIA
POISŤOVATEĽOV
Slovenská kancelária poisťovateľov je právnický subjekt zriadený zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 381/2001 Z.z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
© Slovenská kancelária poisťovateľov 2023
Web by Kolovratok.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram