Sadzby poistného

Druh vozidla15 alebo 30 dní45 alebo 60 dní75 alebo 90 dní105 alebo 120 dní
Motocykel, Motorová trojkolka, Štvorkolka, Traktor, Príves do 750kg vrátane20 €40 €60 €80 €
Osobný automobil, Nákladný automobil do 3,5 t vrátane, Náves, ostatné130 €260 €390 €520 €
Ťahač500 €1,000 €1,500 €2,000 €
Autobus, Nákladný automobil nad 3,5 t630 €1,260 €1,890 €2,520 €
Druh vozidla135 alebo 150 dní165 alebo 180 dní190 alebo 210 dní225 alebo 240 dní
Motocykel, Motorová trojkolka, Štvorkolka, Traktor, Príves do 750kg vrátane100 €120 €140 €160 €
Osobný automobil, Nákladný automobil do 3,5 t vrátane, Náves, ostatné650 €780 €910 €1,040 €
Ťahač2,500 €3,000 €3,500 €4,000 €
Autobus, Nákladný automobil nad 3,5 t3,150 €3,780 €4,410 €5,040 €
Druh vozidla255 alebo 270 dní285 alebo 300 dní315 alebo 330 dní345 alebo 360 dní
Motocykel, Motorová trojkolka, Štvorkolka, Traktor, Príves do 750kg vrátane180 €200 €220 €240 €
Osobný automobil, Nákladný automobil do 3,5 t vrátane, Náves, ostatné1,170 €1,300 €1,430 €1,560 €
Ťahač4,500 €5,000 €5,500 €6,000 €
Autobus, Nákladný automobil nad 3,5 t5,670 €6,300 €6,930 €7,560 €
SLOVENSKÁ
KANCELÁRIA
POISŤOVATEĽOV
Slovenská kancelária poisťovateľov je právnický subjekt zriadený zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 381/2001 Z.z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
© Slovenská kancelária poisťovateľov 2023
Web by Kolovratok.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram