Vyhľadať poistnú zmluvu

Zadané údaje

Poisťovateľ

0007 Kooperativa

Číslo zmluvy

6623145131

Poradie vozidla

1

Upozornenie. Uvedené informácie majú výlučne informatívny charakter

Vyhľadaná poistná zmluva

Poisťovateľ

0007

Číslo zmluvy

6623145131

Poradie vozidla

1

Poistenie od

01.12.2022 00:00

Poistenie do

Údaje o vozidle

Technický preukaz (tzv. veľký TP)

PC608344

Osvedčenie o evidencii vozidla (malý TP)

Osvedčenie o evidencii (papierový doklad)

Osvedčenie o evidencii časť I (čipová karta)

Osvedčenie o evidencii časť II (papierový doklad)

ŠPZ/EČV

BL794IG

VIN

WF0LXXGCBLDK86604

Značka

FORD

Typ

FOCUS

Platnosť údajov v databáze SKP od

01.12.2022

Za správnosť údajov o vozidle na poistnej zmluve zodpovedá poistník. Za správnosť údajov o vozidle v databáze SKP zodpovedá príslušná poisťovňa. Ak nesúhlasia vyššie uvedené údaje s údajmi uvedenými v dokladoch o vozidle, kontaktujte Vášho poisťovateľa.

K zadaným údajom nebol v databáze SKP nájdený žiadny záznam

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte Slovenskú kanceláriu poisťovateľov

a) Slovenskej kancelárie poisťovateľov

b) Oznámenie poškodeného

SLOVENSKÁ
KANCELÁRIA
POISŤOVATEĽOV
Slovenská kancelária poisťovateľov je právnický subjekt zriadený zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 381/2001 Z.z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
© Slovenská kancelária poisťovateľov 2023
Web by Kolovratok.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram