HRANIČNÉ POISTENIE
najčastejšie otázky

Na koho sa vzťahuje hraničné poistenie?

Hraničné poistenie sa vzťahuje na motorové vozidlá, ktoré nie sú registrované v krajinách EEA a ktoré vstupujú na územie Slovenska bez povinného zmluvného poistenia.

Kde všade môžem zakúpiť hraničné poistenie?

Hraničné poistenie poskytuje výlučne Slovenská kancelária poisťovateľov a môžete ho uzatvoriť osobne, v sídle Slovenskej kancelárie poisťovateľov - v budove ROSUM, 4. poschodie
Bajkalská 19B v Bratislave, v pracovné dni od 8:00 hod. do 13:00 hod., alebo emailom: skp@skp.sk

Aké doklady potrebujem k uzavretiu hraničného poistenia?

K uzatvoreniu hraničného poistenia budete potrebovať: kópiu preukazu totožnosti dojednávateľa poistenia a kópiu technického preukazu motorového vozidla.

Kedy je platné hraničné poistenie?

Poistná zmluva vchádza do platnosti dátumom vyhotovenia hraničného poistenia. Pričom začiatok poistenia musí byť v zmluve uvedený: dňom, mesiacom, rokom a presným časom uzatvorenia – inak je zmluva neplatná.

Ako má postupovať držiteľ hraničného poistenia v prípade nehody?

Držiteľ hraničného poistenia v prípade dopravnej nehody musí kontaktovať Slovenskú kanceláriu poisťovateľov za účelom nahlásenia poistnej udalosti.

SLOVENSKÁ
KANCELÁRIA
POISŤOVATEĽOV
Slovenská kancelária poisťovateľov je právnický subjekt zriadený zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 381/2001 Z.z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
© Slovenská kancelária poisťovateľov 2023
Web by Kolovratok.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram