Dôležité upozornenie pre cestujúcich motoristov na územie Ruska a Bieloruska

Zmena územnej platnosti 
vášho PZP

Od 1. 6. 2023 na území Ruska a Bieloruska prestávajú platiť zelené karty, ktoré vydávajú slovenské poisťovne.

Škody spôsobené vozidlami registrovanými v Slovenskej republike na území Ruska a Bieloruska po 1. 6. 2023 už nebudú hradené z PZP uzavretého na Slovensku.

Motoristi so slovenským EČV vstupujúci na územie týchto štátov sú povinní si na hraniciach týchto štátov zabezpečiť tzv. hraničné poistenie. Toto kryje škody spôsobené prevádzkou motorového vozidla na príslušnom území.

SLOVENSKÁ
KANCELÁRIA
POISŤOVATEĽOV
Slovenská kancelária poisťovateľov je právnický subjekt zriadený zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 381/2001 Z.z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
© Slovenská kancelária poisťovateľov 2023
Web by Kolovratok.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram