Informácia pre motoristickú verejnosť

„Zelená karta“ môže byť od 1.7.2020 aj v bielo-čiernej farbe“

Dovoľujeme si Vás informovať, že dokument medzinárodnú poisťovaciu kartu „zelená   karta“ môžete od svojej poisťovne dostať buď v zelenej farbe alebo v bielo-čiernej farbe.  

Táto zmena sa týka všetkých zelených kariet, ktoré sú účinné od 1.7.2020. Keď sa budete v  Slovenskej republike alebo v zahraničí preukazovať „zelenou kartou“, ktorá je potvrdením, že na Vaše vozidlo je uzatvorené povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, je dovolené, aby karta bola od 1.7.2020 v zelenej farbe alebo bielo-čiernej farbe. 

Slovenská kancelária poisťovateľov, 1.máj 2020

SLOVENSKÁ
KANCELÁRIA
POISŤOVATEĽOV
Slovenská kancelária poisťovateľov je právnický subjekt zriadený zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 381/2001 Z.z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
© Slovenská kancelária poisťovateľov 2023
Web by Kolovratok.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram