POZOR: V termíne 19.7. od 12.00h, do 22.7.2024 05.00h prebehne plánovaná odstávka systémov SKP z dôvodu technickej údržby. Služba vyhľadávania bude v tomto čase nedostupná.

UŽITOČNÉ ODKAZY:

NEHODA V ZAHRANIČÍ

OVERIŤ PLATNOSŤ PZP

JE TO JEDNODUCHÉ: prejdite na nasledujúcu stránku a do políčka zadajte EČV auta. Obratom zistite, či má platné PZP (Povinné zmluvné poistenie)
Overiť platnosť PZP
SLOVENSKÁ
KANCELÁRIA
POISŤOVATEĽOV
Slovenská kancelária poisťovateľov je právnický subjekt zriadený zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 381/2001 Z.z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
© Slovenská kancelária poisťovateľov 2023
Web by Kolovratok.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram