© Všetky práva vyhradené 2005 - 2022 
Vytvorené v SKP
Informačné stredisko Hraničné poistenie Legislatíva, štatistiky
bola zriadená zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 381/2001 Z.z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov....
Kde  sídlime Likvidační zástupcovia Nehody mimo územia SR Tlačivá Štatistiky Informačné centrá v zahraničí Čo je hraničné poistenie Sadzby poistného Zelená karta Povinné zmluvné poistenie Právne predpisy Povinne zverejňované dokumenty Vyhľadať poisťovateľa vozidla Vyhľadať poistnú zmluvu Zoznam štátov systému zelenej karty Správa o nehode Vyhľadať likvidačného zástupcu Vyhľadať poisťovateľa cudzozemského vozidla Členské poisťovne - zoznam Informácie pre Útvary Policajného zboru Informácie o spracúvaní osobných údajov
Dopravná nehoda: V prípade, ak ste účastníkom dopravnej nehody, je potrebné túto skutočnosť písomne nahlásiť do Slovenskej kancelárie poisťovateľov formou vypísania tlačiva, ktoré nájdete na https://www.skp.sk/#xl_xr_page_tlacivanastiahnutie Vypísané a podpísané tlačivo, Správu o nehode, iné dokumenty, prípadne fotografie, ak ich máte k dispozícii zašlite      e-mailom: skp@skp.sk , prípadne poštou na adresu: Slovenská kancelária poisťovateľov, Bajkalská 19B, 826 58 Bratislava 29. Шановні автомобілісти, Якщо ви стали учасником ДТП, необхідно письмово повідомити про цей факт Словацький офіс страховиків у формі, яку можна знайти за посиланням https://www.skp.sk/#xl_xr_page_tlacivanastiahnutie Роздрукований та підписаний бланк, протокол ДТП, інші документи чи фотографії, якщо вони є, надішліть на електронну пошту: skp@skp.sk , або звичайною поштою на адресу: Slovenská kancelária poisťovateľov, Bajkalská 19B, 826 58 Bratislava 29
Ako nahlásiť škodovú udalosť
Title of the document Situácia na Ukrajine – dôležitá informácia ! Informujeme motoristov z Ukrajiny, že škody na území Slovenskej republiky, ktoré spôsobia do 30.6.2022 vozidlá registrované na Ukrajine bude hradiť Slovenská kancelária poisťovateľov.      Ситуація в Україні - важлива інформація! Повідомляємо автомобілістів з України, що шкоди на території Словацької Республіки, завдані транспортними засобами, зареєстрованими в Україні до 30.6.2022 року, покриватимуться Словацьким офісом страховників.
Informácia pre motoristickú verejnosť Oboznámenie so spracovaním osobných údajov – web cookies