© Všetky práva vyhradené 2005 - 2021 
Vytvorené v SKP
Informačné stredisko Hraničné poistenie Legislatíva, štatistiky
bola zriadená zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 381/2001 Z.z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov....
Kde  sídlime Likvidační zástupcovia Nehody mimo územia SR Tlačivá Štatistiky Informačné centrá v zahraničí Čo je hraničné poistenie Sadzby poistného Zelená karta Povinné zmluvné poistenie Právne predpisy Povinne zverejňované dokumenty Vyhľadať poisťovateľa vozidla Vyhľadať poistnú zmluvu Zoznam štátov systému zelenej karty Správa o nehode Vyhľadať likvidačného zástupcu Vyhľadať poisťovateľa cudzozemského vozidla Členské poisťovne - zoznam Informácie pre Útvary Policajného zboru Informácie o spracúvaní osobných údajov
Informácia pre motoristickú verejnosť -  „Zelená karta“ môže byť od  1.7.2020 aj v bielo-čiernej farbe“ Dovoľujeme    si    Vás    informovať,    že    dokument    medzinárodnú    poisťovaciu    kartu    „zelená    karta“    môžete    od    svojej      poisťovne   dostať   buď   v   zelenej   farbe   alebo   v   bielo-čiernej   farbe.   Táto   zmena   sa   týka   všetkých   zelených   kariet,   ktoré   účinné od 1.7.2020. Keď   sa   budete   v   Slovenskej   republike   alebo   v   zahraničí   preukazovať   „zelenou   kartou“,   ktorá   je   potvrdením,   že   na   Vaše vozidlo   je   uzatvorené   povinné   zmluvné   poistenie   zodpovednosti   za   škodu   spôsobenú   prevádzkou   motorového   vozidla, je dovolené, aby karta bola od 1.7.2020 v zelenej farbe alebo bielo-čiernej farbe. Slovenská kancelária poisťovateľov, 1.máj 2020
V tomto období prosím komunikujte s nami hlavne prostredníctvom emailovej adresy skp@skp.sk . Ďakujeme
Ako nahlásiť škodovú udalosť