© Všetky práva vyhradené 2005 - 2023 
Vytvorené v SKP
Informačné stredisko Hraničné poistenie Legislatíva, štatistiky
bola zriadená zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 381/2001 Z.z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov....
Kde  sídlime Likvidační zástupcovia Nehody mimo územia SR Tlačivá Štatistiky Informačné centrá v zahraničí Čo je hraničné poistenie Sadzby poistného Zelená karta Povinné zmluvné poistenie Právne predpisy Povinne zverejňované dokumenty Členské poisťovne - zoznam Informácie pre Útvary Policajného zboru Informácie o spracúvaní osobných údajov
Title of the document Informácia pre motoristov z Ukrajiny       Інформація для автомобілістів з України
Informácia pre motoristickú verejnosť Oboznámenie so spracovaním osobných údajov – web cookies Vyhľadať poisťovateľa vozidla Vyhľadať poisťovateľa vozidla Ako nahlásiť škodovú udalosť Ako nahlásiť škodovú udalosť Vyhľadať poistnú zmluvu Vyhľadať poistnú zmluvu Správa o nehode Správa o nehode Zoznam štátov systému zelenej karty Zoznam štátov systému zelenej karty Vyhľadať likvidačného zástupcu Vyhľadať likvidačného zástupcu Vyhľadať poisťovateľa cudzozemského vozidla Vyhľadať poisťovateľa cudzozemského vozidla