© Všetky práva vyhradené 2005 - 2020 
Vytvorené v SKP
Informačné stredisko
Hraničné poistenie
Legislatíva 
bola zriadená zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 381/2001 Z.z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov....
Kde  sídlime Likvidační zástupcovia Nehody mimo územia SR Tlačivá Štatistiky Linky Čo je hraničné poistenie Sadzby poistného Zelená karta Povinné zmluvné poistenie Právne predpisy Povinne zverejňované dokumenty Vyhľadať poisťovateľa vozidla Vyhľadať poistnú zmluvu Zoznam štátov systému zelenej karty Stiahnuť správu o nehode Vyhľadať likvidačného zástupcu Vyhľadať poisťovateľa cudzozemského vozidla Členské poisťovne - zoznam Informácie pre Útvary Policajného zboru Informácie o spracúvaní osobných údajov Slovenská kancelária poisťovateľov
Vyjadrenie Slovenskej kancelárie poisťovateľov k aktuálnej situácii s výskytom koronavírusu COVID-19 Snažíme sa chrániť svojich zamestnancov aj klientov, a preto v súvislosti s výskytom koronavírusu COVID-19 a vývojom situácie na Slovensku, prosíme našich klientov, aby uprednostnili kontaktovanie našej spoločnosti prostredníctvom e-mailu: skp@skp.sk Ďakujeme Vám. Správajme sa k sebe láskavo a ohľaduplne.