© Všetky práva vyhradené 2005 - 2022 
Vytvorené v SKP
Informačné stredisko Hraničné poistenie Legislatíva, štatistiky
bola zriadená zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 381/2001 Z.z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov....
Kde  sídlime Likvidační zástupcovia Nehody mimo územia SR Tlačivá Štatistiky Informačné centrá v zahraničí Čo je hraničné poistenie Sadzby poistného Zelená karta Povinné zmluvné poistenie Právne predpisy Povinne zverejňované dokumenty Vyhľadať poisťovateľa vozidla Vyhľadať poistnú zmluvu Zoznam štátov systému zelenej karty Správa o nehode Vyhľadať likvidačného zástupcu Vyhľadať poisťovateľa cudzozemského vozidla Členské poisťovne - zoznam Informácie pre Útvary Policajného zboru Informácie o spracúvaní osobných údajov Ako nahlásiť škodovú udalosť
Title of the document Informácia pre motoristov z Ukrajiny       Інформація для автомобілістів з України
Informácia pre motoristickú verejnosť Oboznámenie so spracovaním osobných údajov – web cookies