Slovenská kancelária poisťovateľov

Slovenská kancelária poisťovateľov, Trnavská cesta 82, 826 58 Bratislava IČO:360 622 35, č.účtu:1573246256/0200 , Webmaster