SKP

Pre správne zobrazenie použite IE11 alebo FIREFOX či Google CHROME.

Vyhľadať poisťovateľa auta Načo slúži aplikácia Overit údaje o vozidle z poistnej zmluvy Načo slúži aplikácia Zoznam štátov Systému zelenej karty Stiahnutť správu o nehode Vyhľadaťt likvidačného zástupcu Napíšte nám Vyhľadať poisťovateľa cudzozemského vozidla

Hlavné MENUAdresa:

Slovenská kancelária poisťovateľov
Trnavská cesta 82
826 58 Bratislava 29
Tel.: +421 2 4445 5452
Fax.: +421 2 4444 1632
IČO : 360 622 35
Účet : SK9102000000001573246256
BIC kód : SUBASKBX
SWIFT kód : SUBASKBX
E-mail : skp@skp.sk